Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

Złóż wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

03 lip 2020

W twoim gospodarstwie rolnym  wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ).  Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.

czytaj więcej

"Granty sołeckie 2020" - podpisanie umowy

03 lip 2020

1 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu dla sołectwa Warnice pt. „Nowe urządzenie na plac zabaw” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”. Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, w imieniu którego wystąpił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, a Gminą Warnice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Warnice Alinę Werstak przy udziale Skarbnika Gminy Renaty Morgner oraz sołtys sołectwa Warnice Teresy Suligi.

czytaj więcej

Zgłoszenia wodnoprawne

02 lip 2020

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. uregulował gospodarowanie zasobami wodnymi i powołał do życia z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Nowelizacja Prawa wodnego wprowadziła możliwość wykonywania niektórych obiektów, w tym obiektów małej retencji oraz robót na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego (zamiast pozwolenia wodnoprawnego). Ta nowa procedura zdecydowanie ułatwia inwestorom niezbędne formalności urzędowe.

czytaj więcej