Dziś jest niedziela 26 czerwca 2022, imieniny: Jana i Pawła

Rozwój cyfrowy JST – kolejny etap realizacji

20 maj 2022

W dniu 17 maja 2022 r. Wójt Gminy Warnice p. Alina Werstak podpisała umowę na dostawę 11 komputerów wraz z systemem operacyjnym i niezbędnym oprogramowaniem oraz 18 szt. UPS dla Gminy Warnice. Zakup jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi  Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST.

czytaj więcej

Program Społecznik 2022 – 2024 - EKOlogiczni !

20 maj 2022

W dniu 19 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach nastąpiło uroczyste podpisanie umów w ramach  Programu Społecznik 2022 – 2024. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Pan Marszałek Olgierd Kusztosz. Mikrodotację otrzymało Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Warnice” na projekt pn. EKOlogiczni

czytaj więcej

Przebudowa drogi do kolonii Wójcinek rozpoczęta

19 maj 2022

Wójt Gminy Warnice p. Alina Werstak podpisała w dniu 18 maja 2022 r. kolejną umowę na realizację inwestycji na terenie gminy. Tym razem inwestycja będzie dotyczyła inwestycji drogowej, tj. przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 6/10 w obrębie Wójcin. Roboty budowlane będą obejmowały przebudowę drogi w kierunku kolonii Wójcinek oraz włączenie do drogi powiatowej.

czytaj więcej

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR – kolejny etap realizacji

19 maj 2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup 70 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym” w dniu 17 maja 2022 r. podpisano umowę na realizację dostaw w/w sprzętu komputerowego.
Zgodnie z regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Gmina Warnice otrzymała na zakup każdego z laptopów...

czytaj więcej

Platforma Usług Specjalistycznych

19 maj 2022

W ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 7 powiatami i jedną gminą powstała Platforma Usług Specjalistycznych. Jest to Platforma on-line oferująca bezpłatnie usługi wsparcia i doradztwa, w sposób przyjazny dla użytkownika. Wybór spośród szerokiego wachlarza specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, seksuolog, mediator, prawnik, asystent dorastania i inni) umożliwia współpraca z Kołobrzeską Fundacją „Na przekór przeciwnościom”.

czytaj więcej

Kolejna inwestycja rozpoczęta!

18 maj 2022

W dniu 18 maja 2022 r. Wójt Gminy Warnice Alina Werstak podpisała umowę z Tadeuszem Błaszczykiem reprezentującym wykonawcę „PPHU Tadeusz Błaszczyk”- na realizację kolejnej inwestycji w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice. W wyniku podpisanej umowy zostanie zrealizowane długo wyczekiwane przez mieszkańców zadanie pn. ”Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno, gm. Warnice.”...

czytaj więcej