Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Turniej plażowej piłki siatkowej w Barnimie

22 sie 2022

W sobotę 20 sierpnia br. po raz pierwszy na nowo wybudowanym boisku w Barnimie odbył się Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Impreza rozpoczęła się od uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi przez Wójta Gminy Alinę Werstak, sołtys Darię Kudrewicz oraz radnego Ryszarda Staszewskiego.

czytaj więcej

Unieważnienie przetargu

22 sie 2022

Unieważnienie przetargu na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Warnice zawiadamia

o unieważnieniu pisemnego przetargu ograniczonego z dnia 11 lipca 2022 r. godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Warnice, oznaczonej numerem geodezyjnym 250/2 o powierzchni 0,0080 ha, położonej w obrębie Warnice

czytaj więcej

Impreza kulturalno-sportowo-rekreacyjna w Dębicy

19 sie 2022

Koło Gospodyń Wiejskich „KŁĘBOWIANKI” w Kłębach
w ramach projektu GRANTOWEGO pt.
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Dębica, gmina Warnice
zaprasza na imprezę kulturalno-sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców z Gminy Warnice, która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00, lokalizacja: działka nr 20 w m. Dębica, gm. Warnice (teren, na którym zostało wybudowane urządzenie fitness: zestaw street workout)

czytaj więcej

Szkolenie z obsługi defibrylatora AED

16 sie 2022

Gmina Warnice oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Warnicach wraz z Fundacją „Dobra Energia- Fundacja PKP Energetyka” zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Warnice na szkolenie z obsługi defibrylatora AED w dniu 20.08.2022 r. (sobota).
Nasza Gmina otrzymała z Fundacji „Dobra Energia- Fundacja PKP Energetyka”  defibrylator AED, który będzie zamontowany w ogólnodostępnym miejscu- na strażnicy OSP w Warnicach.

czytaj więcej

Program "Ciepłe mieszkanie"

16 sie 2022

21.07.2022r. został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nowy program „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Warnice rozpoczyna przygotowania do realizacji przedmiotowego programu poprzez zebranie informacji o potencjalnych beneficjentach zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania.
Na podstawie zebranych informacji o ilości chętnych i zakresie planowanych prac, Gmina Warnice będzie wnioskowała do WFOŚiGW w Szczecinie o dotację.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego...

czytaj więcej