Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

„Wydarzenie integrujące lokalną społeczność w Gminie Warnice”

11 sie 2021

Trwają zapisy na warsztaty dla dzieci od 0 do III klasy, które mieszkają na obszarze Gminy Warnice oraz na warsztaty  z nasadzeń  i pielęgnacji roślin dla mieszkańców Gminy. Warsztaty, organizowane są przez Gminę Warnice, w ramach projektu grantowego pt. „Wydarzenie integrujące lokalną społeczność w Gminie Warnice”.

czytaj więcej

ARiMR - konkurs pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

06 sie 2021

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.
Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna. 

czytaj więcej

Rozpoczęcie prac - sieć wodociągowa do Reńska

06 sie 2021

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Warnice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2021 r. będą realizowane roboty budowlane związane z inwestycją pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do m. Reńsko oraz w m. Reńsko, gm. Warnice (Etap I - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody z m. Warnice do m. Reńsko).
W związku z powyższym wzdłuż drogi powiatowej Warnice-Reńsko będą prowadzone roboty budowlane obejmujące zakres przedmiotowej inwestycji.

czytaj więcej

Podpisanie umów na operacje grantowe

04 sie 2021

W dniu 30.07.2021 r. Pani Alina Werstak Wójt Gminy Warnice podpisała umowę o dofinansowanie operacji grantowej pt. „Wydarzenie integrujące lokalną społeczność w gminie Warnice” w ramach projektu grantowego „AKADEMIA WOLNEGO CZASU” ogłoszonego przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. W tym samym dniu Koło Koło Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” w Kłębach podpisało również umowę o dofinansowanie operacji pt. „Wspólnie dbamy o Park Dworski - warsztaty ekologiczne z nasadzeń i pielęgnacji roślin w m. Warnice, gm. Warnice” realizowanego także w ramach „AKADEMII WOLNEGO CZASU”.

czytaj więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

03 sie 2021

Obszar Województwo zachodniopomorskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 04.08.2021 (środa) do godz. 07:30 dnia 05.08.2021 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia : Burze z gradem/1 (wszystkie powiaty)
Burze z opadami deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm lub porywami wiatru o prędkości 70-90 km/h. Lokalnie opady gradu.

czytaj więcej