Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

STOWARZYSZENIE "WIR" - KONKURS NR 1/2019/G

27 wrz 2019

Konkurs nr 1/2019/G
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania
wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od 31 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

czytaj więcej

INFORMACJA

25 wrz 2019

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Warnice informuje, że od października Urząd Gminy czynny będzie w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00.
W pozostałe dni Urząd będzie czynny od 7:00 do 15:00.

 

czytaj więcej

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

20 wrz 2019

Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 14 września na boisku sportowym w Warnicach. Rozpoczęło się o godzinie 14:00 korowodem wieńców dożynkowych. Następnie Starostowie Dożynek – Pani Katarzyna Kosno i Pan Wiesław Samson złożyli symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy – Wójt Aliny Werstak; wspólnie zaś ofiarowali chleb w ofierze na ołtarz Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Piotrowi Sas-Ilnickiemu.

czytaj więcej

KOMUNIKAT - REJESTR BDO

19 wrz 2019

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek.

czytaj więcej