Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

NOWE WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH

02 lip 2019

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze: Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników, które zostały określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104) ...

czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - KS PYRZYCE +

02 lip 2019

Z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła się realizacja projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce +”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

czytaj więcej

ZAGROŻENIE SUSZĄ NA POZIOMIE GMINY

02 lip 2019

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Gmina: Warnice; TERYT: 3212062

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: pyrzycki
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Uwaga!!!

Zgodnie z V raportem suszowym, ogłoszonym przez IUNG w Puławach, całe województwo zachodniopomorskie jest zagrożone suszą.

czytaj więcej

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW - WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

01 lip 2019

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji nr 6/Py w Warnicach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Okręgowa Komisja nr 6/Py w Warnicach powołania do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. informuje, że

czytaj więcej