Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

Dzisiaj (tj. 12 lipca br.) w Lipianach, pomiędzy wicemarszałkiem Olgierdem Kustoszem reprezentującym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego a Wójtem Gminy Warnice Panią Aliną Werstak, zostały zawarte umowy na granty sołeckie dla Sołectwa Reńsko oraz Sołectwa Obryta. Gmina otrzyma dotacje na następujące granty:

  1. Miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Reńsko.

Przedmiotem projektu jest docieplenie i remont dwóch elewacji zewnętrznych w budynku gospodarczym w m. Reńsko, który zostanie przeznaczony na salę spotkań dla mieszkańców sołectwa.

W ramach inwestycji planowane jest:

- oczyszczenie i obicie uszkodzonego tynku,

- uzupełnienie istniejących ubytków na elewacji,

- położenie docieplenia (styropian) oraz siatki,

- położenie tynku strukturalnego w kolorystyce zgodnej z pozostałymi dwoma odnowionymi elewacjami.

Dotacja: 10 000 zł, planowana wartość inwestycji 10 500,00 zł

  1. Doposażenie placu zabaw w Obrycie.

Przedmiotem projektu jest doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy w m. Obryta. Istniejący plac zabaw w sołectwie jest w złym stanie technicznym i wymaga doposażenia oraz wymiany niektórych urządzeń. Uzyskana pomoc znacznie przyspieszy odnowienie placu zabaw.

Planowany jest zakup:

- karuzeli tarczowej metalowej

- huśtawki podwójnej (dla młodszych i starszych dzieci).

Dotacja: 10 000 zł, planowana wartość inwestycji 10 039,26 zł