Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

Celem programu jest poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych. Za nabór wniosków będzie odpowiadał WFOŚiGW w Szczecinie.

            Zapowiadany pilotaż jest uzupełnieniem oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”. Jest to kolejne z rozwiązań zaproponowanych przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest  rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez wymianę tzw. kopciuchów. Tym razem jednak wsparciem mają zostać budynki wielorodzinne, mieszczące od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których – podobnie jak w programie „Czyste Powietrze” – przewidziano podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dodatkowo zachęca się do sięgania po dotacje przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

Dofinansowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne,  w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
- do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
- do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;

- do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.

Pilotażowy nabór, ruszył w kwietniu 2021 r., i ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Szczegóły pilotażu:
www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Pilotaże)
www.wfos.szczecin.pl (szczegóły naboru)