Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dotyczy: wniosków elektronicznych o wydanie dowodu osobistego

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, że Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA poinformowała, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw2 wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.
Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.
Jednocześnie informuję, że w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ww. ustawy, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.

Z poważaniem
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zastępca Dyrektora Wydziału
Mariola Cieśla