Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

W związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informujemy, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawieszane jest wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.
Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia.
W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku kalendarzowego wnioski o wydanie zaświadczenia dla osób posiadających gospodarstwo rolne nie będą przyjmowane.
W pozostałych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach przyjmuje na bieżąco wnioski o wydanie zaświadczenia do programu Czyste Powietrze

Źródło (komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):
https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf