Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z licznymi zapytaniami obywateli o stopień zagrożenia dla Polski po wybuchu w fabryce w Leverkusen podaje do wiadomości informacje z IMGW oraz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które potwierdzają brak zagrożenia.

Informacja z MKiŚ:

„W związku z wybuchem w dniu 27. 07. 2021 [1] r. o godz. 10. na terenie Chempark w Leverkusen (Niemcy) i prognozowanym przez IMGW-PIB dotarciem smugi zanieczyszczeń do granic Polski w dniu 28 lipca w godzinach porannych (7.00-9.00.) uprzejmie informuję, iż na stacjach pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie odnotowano podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i
PM2,5 w godzinach porannych (7.00.-9.00.) w dniu 28.07.2021 r. Wyjątkiem jest stacja pomiarowa w Gdańsku, na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie o godz. 8.00 odnotowano stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynoszące 145 µg/m3, jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji,  nie są związane z wybuchem i występowały również w dniach poprzedzających wybuch w Niemczech. Sytuacja może ulec zmianie, w zależności od przesuwającej się smugi zanieczyszczeń i występujących warunków meteorologicznych. Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza dostępne są na portalu „Jakość powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
oraz w aplikacji
na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

IMGW:

Link: https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1420302638239916033


Źródło:

Kataryna Szpila
Dyżurny
Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Aleje Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa
tel: +48 22 361 69 00 / fax +48 22 361 69 05