Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest polskim świętem państwowym obchodzonym corocznie od 2010 roku w dniu 1 sierpnia w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 („Godzina W”). Walki miały potrwać kilka dni, jednak w rzeczywistości bohaterscy Polacy walczyli przez 63 dni, aż do października 1944 roku. Po kapitulacji ostatnie oddziały powstańcze opuściły Warszawę 5 października. Powstanie zorganizowane było przez Armię Krajową poprzez wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.

Podczas walk życie straciło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK, a także od 150 tys. do 180 tys. cywilów, zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta. Po zakończeniu walk w wyniku celowego burzenia i palenia miasta przez niemieckie oddziały niszczycielskie (niem. Vernichtungskommando) zniszczyły dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% zabudowy w obronie miasta we wrześniu 1939 roku i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.

Powstanie Warszawskie jest uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski, pomimo poniesionych ogromnych strat. 1 sierpnia o godzinie 17:00 w całej Polsce zostaną włączone syreny alarmowe na znak pamięci o Powstaniu Warszawskim.


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 01 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Warnice trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy w okresie trzech minut.  
Udział w treningu wezmą:
- OSP Warnice,
- OSP Obryta,
- OSP Stary Przylep,
- OSP Wierzbno,
Uruchomiana zostanie także syrena przy budynku Urzędu Gminy Warnice. Czas treningu – trzy minuty- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013r. poz. 96).
W ten sposób jak co roku pragniemy uczcić pamięć  bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Szef Obrony Cywilnej
Wójt Gminy Warnice