Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze: Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników, które zostały określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104), Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105), a także w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).

Nowe wzory formularzy podatkowych mają zastosowanie do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.

Formularze, które wynikają z uchwał Rady Gminy Warnice (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miało miejsce przed 1 lipca 2019 r.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej bip.warnice.pl w zakładce: Urząd Gminy/ Podatki i opłaty/ Wzory formularzy i deklaracji podatkowych
Link: http://bip.warnice.pl/strony/646.dhtml