Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

W minioną środę nastąpił odbiór inwestycji zrealizowanej w Reńsku w ramach otrzymanego wsparcia finansowego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Wójt Gminy Warnice Alina Werstak oraz Sołtys Reńska Magdalena Lechnata.

Nazwa projektu: Miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Reńsko.

Dzięki otrzymanemu grantowi zostały docieplone dwie elewacje zewnętrzne w budynku w m. Reńsko, który zostanie przeznaczony na salę spotkań dla mieszkańców sołectwa.

Otrzymane dofinansowanie: 10 000,00 zł, wartość inwestycji 11 500,00 zł (wkład własny został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reńsko.