Dziś jest niedziela 17 października 2021, imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

Od 1 września trzecia dawka szczepionki zalecana jest osobom z niską odpornością. E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały osoby:

- w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
- po przeszczepach narządów,  przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
- po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
- z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)
- z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV
- leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
- dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz https://pacjent.gov.pl/

Cały czas dla wszystkich osób chętnych które mają ukończone 18 lat na bieżąco trwa rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 - na warunkach bez zmian. W przypadku rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 12-15 lat,  przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”. Podczas szczepienia, z dzieckiem musi być obecny rodzic lub opiekun prawny. Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to będzie mógł go wypełnić na miejscu w punkcie szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia (dotyczy osób 16-17 lat). W przypadku dzieci w wieku 12-15 lat rodzic dziecka musi być obecny podczas szczepienia.

Mieszkańcy Gminy Warnice mogą się zarejestrować do mobilnego punktu szczepień. Rejestracji można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 696 082 087 lub pod nr telefonu Urzędu Gminy w Warnicach: 91 561 28 90 w. 31 lub 91 578 32 84 w. 31 (czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Warnice).

Poniżej do zapoznania kwestionariusze, które będzie trzeba wypełnić przed szczepieniem. Ankiety dostępne będą na miejscu, nie ma konieczności ich drukowania we własnym zakresie! Ale jeśli istnieje możliwość wydrukowania to zalecamy przybyć na szczepienie z wypełnionymi formularzami.

1) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

2) Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

3) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Mieszkańcom, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, a mają trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, Urząd Gminy Warnice zapewni bezpłatny transport do mobilnego punktu szczepień. O potrzebie transportu proszę informować w momencie rejestracji.