Dziś jest sobota 21 maja 2022, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

grafika szczepimysie trzecia dawka

Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5. miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą, po 6. miesiącach od pełnej dawki szczepionki.

Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Ryzyko zgonu z powodu COVID19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest blisko 60 razy większe.

Teraz przypominającą dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby powyżej 50 lat z zachowaniem odstępu 5 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą po 6. miesiącach, od pełnej dawki szczepionki.

Jeśli spełniasz ten warunek, Twoje skierowanie na szczepienie dawką przypominającą zostanie wystawione automatycznie.

Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Szczepienia przypominające przeciw koronawirusowi dostępne były dotychczas m.in. dla wszystkich osób, które ukończyły 50 lat, a także pacjentów leczonych onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażonych wirusem HIV.

Po 5. miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki przeciw COVID-19 osoby powyżej 50 lat mogą przyjąć dawkę przypominającą. Będą one otrzymywać SMS-y z informacją o możliwości wcześniejszego zapisania się na szczepienia.
Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) na rok od daty wykonanego szczepienia.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz https://pacjent.gov.pl/

Cały czas dla wszystkich osób chętnych które mają ukończone 18 lat na bieżąco trwa rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 - na warunkach bez zmian. W przypadku rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 12-15 lat,  przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”. Podczas szczepienia, z dzieckiem musi być obecny rodzic lub opiekun prawny. Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to będzie mógł go wypełnić na miejscu w punkcie szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia (dotyczy osób 16-17 lat). W przypadku dzieci w wieku 12-15 lat rodzic dziecka musi być obecny podczas szczepienia.

Mieszkańcy Gminy Warnice mogą się zarejestrować do mobilnego punktu szczepień. Rejestracji można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 696 082 087 lub pod nr telefonu Urzędu Gminy w Warnicach: 91 561 28 90 w. 31 lub 91 578 32 84 w. 31 (czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Warnice).

Poniżej do zapoznania kwestionariusze, które będzie trzeba wypełnić przed szczepieniem. Ankiety dostępne będą na miejscu, nie ma konieczności ich drukowania we własnym zakresie! Ale jeśli istnieje możliwość wydrukowania to zalecamy przybyć na szczepienie z wypełnionymi formularzami.

1) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

2) Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

3) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Mieszkańcom, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, a mają trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, Urząd Gminy Warnice zapewni bezpłatny transport do mobilnego punktu szczepień. O potrzebie transportu proszę informować w momencie rejestracji.