Dziś jest sobota 21 maja 2022, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

W dniu 08.01.2022 r. w Zaborsku odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warnicach na którym zatwierdzony został następujący skład nowego Zarządu Oddziału na lata 2021 - 2026:
Prezes Zarządu - dh Patryk Piasecki
V-ce Prezes Zarządu - dh Roman Piwoni
Komendant Gminny - dh Grzegorz Nizio
Sekretarz - dh Sławomir Śpiewak
Skarbnik - dh Maciej Banicki    
Członek Zarządu - dh Mieczysław Hackiewicz
Członek Zarządu - dh Damian Pacak
Członek Zarządu - dh Michał Gieroń
Członek Zarządu - dh Adam Sikorski
Członek Zarządu - dh Piotr Tarka
Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach:
- dh Przemysław Soja
- dh Zofia Bartosiewicz
- dh Paweł Piwoni
- dh Norbert Urban
- dr Tomasz Witkowski
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach:
- dh Patryk Piasecki
- dh Grzegorz Nizio
Gratulacje należą się ustępującemu Zarządowi za udzielone absolutorium a nowym władzom życzymy powodzenia. Podczas zjazdu obecni byli również: st. bryg. mgr inż. Jacek Marchlewicz - Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach  oraz dh Janusz Świercz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach, którym serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOPS RP w Warnicach

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warnicach

Zarząd ZOSP RP w Warnicach z gościami