Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława

GN.6845.3.2019.MS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy:

 

 

Lp.

 

 

Nr

działki

 

 

Obręb

 

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Termin

zagospodarowania nieruchomości

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy

 

Termin wnoszenia opłat

1.

37

Obryta

0,36 ha

SZ2T/00023729/3

Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

2 lata

360 zł

rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

2.

cz. dz.

171

Wierzbno

0,50 ha

SZ2T/00030580/8

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

2 lata

500 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

3.

cz. dz.

171

Wierzbno

0,12 ha

SZ2T/00030580/8

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

2 lata

120 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

4.

191/1/42, 43, 46, 47, 60

Warnice

0,4218 ha łączna powierzchnia

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

3 lata

 421,80 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

5.

191/1/50

Warnice

0,0784 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

3 lata

 

78,40 zł rocznie

 

Do 15 czerwca

każdego roku

6.

191/1/57

Warnice

0,0782 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

3 lata

 

78,20 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego rok

7.

191/1/7

Warnice

0,082 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele ogrodowe

3 lata

 

 21,57zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

8.

191/1/15

Warnice

0,0818 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

3 lata

 

 81,80 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

9.

190/1/67

Warnice

0,0931 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

3 lata

 

93,10 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

10.

103/2

Stary Przylep

0,24 ha

SZ2T/00023742/0

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele rolne

2 lata

240 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku

11.

191/1/45

Warnice

0,0786 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość

wydzierżawiona

z przeznaczeniem

na cele ogrodowe

3 lata

20,67 zł rocznie

Do 15 czerwca

każdego roku


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl oraz w Głosie Szczecińskim.


Wójt

/ - / Alina Werstak

Wykaz do pobrania (plik PDF) - na stronie: http://bip.warnice.pl/unzip/5864.dhtml