Dziś jest sobota 21 maja 2022, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

 

plakat - zaproszenie na imprezę w Reńsku w dniu 29 maja 2022

Obraz zawiera tekst:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej wramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W Y D A R Z E N I E
KULTURALNO-SPORTOWO-REKREACYJNE WE WSPARTYM OBIEKCIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
„Sport to zdrowie – impreza dla mieszkańców z Gminy Warnice”  

Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku "SAMI SWOI"
w ramach projektu GRANTOWEGO pt.
„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko Gmina Warnice”
zaprasza na imprezę kulturalno-sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców
z Gminy Warnice, która odbędzie się dnia 29 maja 2022 r. o godz. 15:00, lokalizacja: działka nr 17/5 w m. Reńsko, gm. Warnice (teren, na którym została wybudowana siłownia plenerowa)

Program wydarzenia:
- uroczyste otwarcie i przecięcie wstęgi,
- omówienie projektu,
- zabawy integracyjne,
- zabawy sportowe na świeżym powietrzu.