Dziś jest niedziela 26 czerwca 2022, imieniny: Jana i Pawła

Informujemy uczniów, którzy ukończą w roku szkolnym 2021/2022 klasę IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i spełniają wymogi ubiegania się o stypendium, że do 20.06.2022 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.

Zainteresowane osoby mogą pobierać wnioski ze strony internetowej https://www.warnice.pl/ lub https://spwarnice.edupage.org/ lub ewentualnie wersję papierową w Urzędzie Gminy Warnice (pokój nr 14). Wniosek można pobrać w następujących wersjach:

1. PDF – do wydrukowania i wypełnienia długopisem, który następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.
2. Formularz wykonany w Microsoft Word (działa w Word 2007 i nowszych) – do wypełnienia na komputerze, który po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą.
Ewentualne inne sposoby przekazania wniosku do szkoły należy uzgodnić z sekretariatem danej szkoły.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń w obecnym roku szkolnym - do dnia 20.06.2022 r.

Zaleca się by drukować wniosek dwustronnie.

Zaleca się aby rodzice wypełniali tylko pola I, III oraz oświadczenie nr 1 i nr 2 (dział II najlepiej jest gdy nadzoruje wychowawca klasy).

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium dyrektorzy szkół przedkładają w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice w terminie do 10 lipca.

Do pobrania:
1. Wniosek o stypendium Wójta Gminy Warnice (plik PDF)
2. Wniosek o stypendium Wójta Gminy Warnice (formularz MS Word 2007 i nowsze)
2. Szczegółowe zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022 (plik PDF)