Dziś jest niedziela 26 czerwca 2022, imieniny: Jana i Pawła

Spotkanie grupy roboczej Centrum Wsparcia Doradczego Plus

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 7 czerwca 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru partnerstwa Lider Pojezierza i  zespół doradców partnerstw – Związek Miast Polskich. Głównym celem spotkania była prezentacja projektu CWD Plus, ustalenie zasad współpracy oraz  podziału zadań. Projekt CWD Plus zapewnia doradztwo w przygotowaniu strategii terytorialnych, jest odpowiedzialny  za ich wdrażanie oraz budowanie relacji między samorządowcami w ramach obszaru zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

 (-) Wójt Gminy

Alina Werstak