Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

21 lipca br. w Warnicach, pomiędzy marszałkiem Olgierdem Geblewiczem reprezentującym Województwo Zachodniopomorskie a Wójtem Gminy Warnice Panią Aliną Werstak, zostały zawarte umowy na granty sołeckie dla Sołectwa Warnice oraz Sołectwa Dębica. Umowy zostały zawarte przy udziale sołtys Teresy Suligi oraz sołtys Iwony Pakuły. Gmina otrzyma dotacje na następujące granty:

"Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica"
Przedmiotem projektu jest doposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną z bocianiego gniazda i zwykłej huśtawki oraz dwóch bujaków na sprężynie w miejscowości Dębica. Dodatkowo zamontowana zostanie także lampa solarna.
Dotacja: 15 000 zł, planowana wartość inwestycji ok. 23 tys. zł

"Nowa bezpieczna nawierzchnia na naszym placu"
Przedmiotem projektu jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu przy siłowni zewnętrznej w Warnicach.
Dotacja: 15 000 zł, planowana wartość inwestycji ok. 17 tys. zł

spotkanie na miejscu przyszłego wykonania grantu sołeckiego

Po podpisaniu umów udano się na miejsce przyszłego wykonania grantu sołeckiego w Warnicach. Na spotkanie razem z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem przybył także Michał Żuber – dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Podczas spotkania, a następnie w „terenie” omówione zostały potrzeby zmian organizacji ruchu przy drodze wojewódzkiej nr 106 w Warnicach, w tym m.in. poprawy bezpieczeństwa i modernizacja przejścia sugerowanego dla pieszych przy sklepie Dino.

omawianie zmian organizacji ruchu przy drodze wojewódzkiej