Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

Wójt Gminy Warnice Alina Werstak w dniu 9 września br. podpisała umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice”. W ramach prowadzonej inwestycji świetlica w m. Zaborsko zostanie doposażona w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła wraz z przebudową instalacji c.o. w obiekcie. Wykonawcą robót jest HIT-SYSTEM KAZIMIERZ KRYSZTOFIAK, a planowane wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową będzie wynosiło: 172 077,00 zł.

widok z zewnątrz na świetlicę w Zaborsku

widok wewnątrz świetlicy w Zaborsku

Zadanie jest realizowane w ramach otrzymanego wsparcia finansowego objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

logotypy programu PROW, UE, LEADER oraz stowarzyszenia WIR