Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 6/10 obręb Wójcin, gmina Warnice. Na drodze w części wykonanej z płyt żelbetonowych, w części o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem i z samego kruszywa została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Przebudowano również zjazd z drogi powiatowej oraz wybudowano wzdłuż wiaty przystankowej chodnik z kostki betonowej. Droga została przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Warnice, w celu jej przebudowy oraz przeznaczenia na drogę gminną. Roboty budowlane zostały wykonane przez MALDROBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

odbiór wykonanej drogi do kolonii Wójcinek

Odbiór przebudowanej drogi gminnej.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość  inwestycji: 497 786,04 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 384 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 113 786,04 zł

tablica informacyjna o finansowanie z programu Polski Ład

tablica informacyjne o przekazaniu działki przez KOWR

Przebudowaną drogę gminną oraz remontowaną drogę powiatową w Warnicach wizytował także Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Chmielewski.

Wizytacja Jana Chmielewskiego na remontowanych drogach.