Dziś jest czwartek 06 października 2022, imieniny: Artura i Brunona

Warnice, dnia 13 września 2022 r.

GN.6845.46.2022.MS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemne wnioski (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 6, 7 i 12 ww. ustawy).

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w prasie w „Kurierze Szczecińskim”.

Wójt Gminy Warnice

Do pobrania: wykaz nieruchomości do dzierżawy (plik PDF)