Dziś jest piątek 02 grudnia 2022, imieniny: Pauliny i Balbiny

Jeśli jesteś uprawnionym odbiorcą energii elektrycznej do skorzystania z wyższych limitów zużycia energii w zamrożonej cenie pamiętaj, aby złożyć oświadczenie do zakładu energetycznego.
• do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
• do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Nowe przepisy gwarantują brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Ceny na poziomie tych, jakie gospodarstwa domowe płacą w 2022 roku, ustalono jednak w powiązaniu z limitami zużycia.

Zamrożenie cen prądu. Dla kogo i do jakich limitów jest przewidziane?
Odbiorcy mają zagwarantowane preferencyjne (zamrożone) ceny prądu do określonego poziomu rocznego zużycia, w zależności od tego, do jakiej grupy można ich zaliczyć.
• do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych (nie ma konieczności wysyłania oświadczeń),
• do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
• do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu. Ważna jest data końcowa
Żeby ubiegać się o wyższe limity, należy złożyć wniosek. Nie trzeba tego robić jeśli chce się skorzystać jedynie z pierwszego progu limitowego, przysługującego wszystkim.

Wniosek o zamrożenie cen energii elektrycznej do poziomu 2,6 tys. i 3 tys. kWh. Oświadczenie plus załączniki
Chcąc skorzystać z wyższych limitów, należy złożyć oświadczenie. Do oświadczenia trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o wyższy limit.
Są to:
• w przypadku rolników — decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
• w przypadku dużych rodzin — skan Karty Dużej Rodziny z widocznym numerem karty,
• w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością — orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostawę prądu, może chcieć skontrolować dołączone dokumenty i zażądać okazania ich oryginałów. Wnioskodawca ma wówczas obowiązek okazać oryginały decyzji o wymierzeniu podatku, Karty Dużej Rodziny czy orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o zamrożenie cen energii elektrycznej i zwiększenie limitu zużycia do 2,6 tys. i 3 tys. kWh? Ważna data złożenia
Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, sprzedającej prąd konkretnemu wnioskodawcy.
Można to zrobić w następujący sposób:
• osobiście,
• pocztą,
• elektronicznie, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: wzór oświadczenia dla Enea (plik PDF)