Dziś jest piątek 02 grudnia 2022, imieniny: Pauliny i Balbiny

logo Pomorze Zachodnie

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania w ramach „Grantu Strażackiego”. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dotacji na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz ich otoczeniu pn.: „Przeprowadzenie prac remontowych w boksie garażowym jednostki OSP Warnice – opaska przypodłogowa”.
Na realizację zadania jednostka OSP Warnice otrzymała z budżetu Województwa środki finansowe w postaci dotacji celowej w łącznej wysokości 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).