Dziś jest czwartek 09 lutego 2023, imieniny: Cyryla i Apolonii

W ramach I etapu inwestycji w sołectwach Nowy Przylep oraz Warnice-Przysiółek zostały  wybudowane świetlice kontenerowe wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną oraz schody wraz z podjazdem. W kolejnych etapach zostaną wybudowane zewnętrzne przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu, tj. utwardzenie i parking.

Wartość inwestycji: 838 614,00 zł.

Świetlica kontenerowa Warnice Przysiółek

Świetlica kontenerowa - Nowy Przylep

 

Budowa świetlic kontenerowych w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice i m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap I.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.