Dziś jest czwartek 09 lutego 2023, imieniny: Cyryla i Apolonii


Dzięki zrealizowanej inwestycji w m. Barnim poprawiono jakość oświetlenia ulicznego. W ciągu drogi wojewódzkiej w kierunku m. Obryta została wybudowana infrastruktura oświetleniowa, tj. 6 lamp oświetlenia ulicznego. Dodatkowo wzdłuż drogi powiatowej w kierunku m. Wójcin wybudowano 2 lampy oświetlenia ulicznego.
Wartość inwestycji: 83 921,67 zł

lampa oświetlenia ulicznego - Barnim - droga w kierunku Obrytej

Barnim - droga wojewódzka w kierunku m. Obryta


Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.