Dziś jest czwartek 09 lutego 2023, imieniny: Cyryla i Apolonii

Plakat konkursu "Sołtys Roku" 2023

Plakat konkursu "Sołtys Roku" 2023

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza aktywnych sołtysów
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego
do udziału w XI edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2023

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2022.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 27 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto.
Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł.

Załączniki do konkursu i regulamin dostępne są w zakładce „Do pobrania” (strona Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego)