Dziś jest czwartek 09 lutego 2023, imieniny: Cyryla i Apolonii

.

nagłówek - rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje
:

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających w 2022r./2023r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego „0” w SP  w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć
„ Deklarację pozostania dziecka w punkcie/ oddziale przedszkolnym „0 ”   
w terminie od 01 lutego 2023 r. do  14 lutego 2023 r. w sekretariatach szkół.

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 15 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

15 lutego

28 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach                 i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 15 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 marca

24 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 30 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

03 kwietnia

19 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 04 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja

17 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 22 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3. Rekrutacja do klas I

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 01 lutego 2023r. do 24 lutego 2023r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

01 lutego

24 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 14 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 marca

28 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 31 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

20 kwietnia

04 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 12 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja

24 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

 do 26 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku Nr 1 i 2 do zarządzenia nr 5/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 18 stycznia 2023 r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz w filii w Starym Przylepie.

Szczegółowe informacje będą sukcesywnie dołączane do zakładek punktów przedszkolnych w Warnicach oraz w Starym Przylepie.

Pliki do pobrania:
1. Deklaracja kontynuacji oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik PDF
2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - plik PDF
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie lub Warnicach - plik PDF
4. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik PDF
5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - plik PDF
6. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej - plik PDF