Dziś jest czwartek 30 marca 2023, imieniny: Amelii i Jana

Wójt Gminy Warnice ogłasza nabór wniosków dotyczących zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Program będzie realizowany w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu.

Formularz wniosku dostępny jest w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Warnicach oraz na stronie internetowej Gminy Warnice.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Warnicach, pokój nr 4, do dnia 24 lutego 2023 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Warnice, można uzyskać pod nr tel.: 91 561 28 17 wew. 27.

Do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest (plik MS Word) lub

Zgłoszenie zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest (plik PDF)

 

zdjęcie przedstawia plyty eternitu ułożone na paletach