Dziś jest wtorek 05 grudnia 2023, imieniny: Kryspina i Saby

Warnice, dnia 16 marca 2023 r.

GN.6840.4.2023.MS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży na pisemny wniosek w drodze bezprzetargowej (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9, 10 ww. ustawy).

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Warnice, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wójcin, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w prasie w „Kurierze Szczecińskim” od dnia 16 marca 2023 r.
Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest w Urzędzie Gminy Warnice, pokój numer 13.

z up. Wójta
(-) Stanisław Wudarczyk

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)