Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Trwają intensywne prace budowlane związane z budową oczyszczalni ścieków w m. Barnim. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wykonawca EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina wykonał lub jest w trakcie realizacji następujących robót budowlanych:
- dokonano rozbiórki części starych i nieużytkowanych urządzeń betonowych,
- wykonano I etap drogi dojazdowej do oczyszczalni (na potrzeby prowadzonych robót budowlanych),
- trwają roboty związane z budową reaktora (zakończono zbrojenie płyty dennej, zbrojenie ścian oraz szalowanie stropu),
- trwają prace remontowe w budynku socjalnym,
- rozpoczęto roboty ziemne dla rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych.

Inwestycja jest realizowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także z Budżetu Gminy Warnice.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 15 mln złotych.

koparka, szalunki, prace budowlane na terenie oczyszczalni ścieków

tablica rządowego programu Polski Ład

tablica programu - dofinansowanie z RPO WZ