Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

GN.6840.7.2023.MS

Warnice, dnia 22 maja 2023 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży na pisemne wnioski najemców w trybie bezprzetargowym (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9, 10 ww. ustawy).

Lp.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych.
Opis nieruchomości/lokalu mieszkalnego oraz jej/jego usytuowanie.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Cena nieruchomości.
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
1.
Numer lokalu mieszkalnego:
1.
Położenie/adres lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi:
Warnice 38.
Numer działki ewidencyjnej:
151/2.
Położenie nieruchomości/działki:
Warnice 38.
Jednostka ewidencyjna:
Warnice – Gmina.
Obręb ewidencyjny:
321206_2.0006, Warnice.
Symbol klasoużytku:
B.
Nr KW:
SZ2T/00004478/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:
47,20 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych:
35,48 m2.
Udział w nieruchomości gruntowej:
1503/10000.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej:
0,2533 ha.
Lokal mieszkalny został wydzielony na I piętrze jako część całego budynku. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia piwniczne oraz pomieszczenie gospodarcze. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Z korytarza następuje rozprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń lokalu. W pomieszczeniach lokalu ściany otynkowane, malowane farbami emulsyjnymi. W kuchni nad trzonem kuchennym ściany wyłożone glazurą. W łazience ściany wykończone glazurą. W pokojach podłogi wykończone panelami podłogowymi. W kuchni i łazience z wc podłogi wykończone terakotą. Na suficie w łazience oraz pokoju widoczne zacieki. Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe. Łazienka wyposażona w wannę, miskę ustępową, umywalkę. Stan techniczny lokalu oceniono jako przeciętny. Z lokalem mieszkalnym oprócz pomieszczeń przynależnych związany jest udział 1503/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2, obręb Warnice.
W odniesieniu do działki geodezyjnej nr 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Warnice, gm. Warnice, plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice z 2021 r. działka nr 151/2, obręb Warnice, leży w terenach oznaczonych jako usługi, tereny sportowe, gazociąg średniego ciśnienia – proj., granica strefy ochrony pośredniej „B” ujęcia wody. Na przedmiotową działkę od 2018 r. nie zostały wydane decyzje administracyjne Wójta Gminy Warnice o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie, nie wydano decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Powyższa działka nie jest położona w obszarze rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Cena lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem Warnice 38/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 1503/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2 wynosi
164 000,00 zł.
Lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem Warnice 38/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1503/10000 w nieruchomości gruntowej przeznaczony do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy.
2.
Numer lokalu mieszkalnego:
2.
Położenie/adres lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi:
Warnice 38.
Numer działki ewidencyjnej:
151/2.
Położenie nieruchomości/działki:
Warnice 38.
Jednostka ewidencyjna:
Warnice – Gmina.
Obręb ewidencyjny:
321206_2.0006, Warnice.
Symbol klasoużytku:
B.
Nr KW:
SZ2T/00004478/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:
59,42 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych:
49,88 m2.
Udział w nieruchomości gruntowej:
1988/10000.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej:
0,2533 ha.
Lokal mieszkalny został wydzielony na I piętrze jako część całego budynku. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia piwniczne oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Z korytarza następuje rozprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń lokalu. W pomieszczeniach lokalu ściany otynkowane, malowane farbami emulsyjnymi. W kuchni nad trzonem kuchennym ściany wyłożone glazurą. W łazience ściany wykończone glazurą. W pokojach podłogi wykończone panelami podłogowymi. W kuchni i łazience z wc podłogi wykończone terakotą. Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe. Łazienka wyposażona w wannę, miskę ustępową, umywalkę. Stan techniczny lokalu oceniono jako przeciętny. Z lokalem mieszkalnym oprócz pomieszczeń przynależnych związany jest udział 1988/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2, obręb Warnice.
W odniesieniu do działki geodezyjnej nr 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Warnice, gm. Warnice, plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice z 2021 r. działka nr 151/2, obręb Warnice, leży w terenach oznaczonych jako usługi, tereny sportowe, gazociąg średniego ciśnienia – proj., granica strefy ochrony pośredniej „B” ujęcia wody. Na przedmiotową działkę od 2018 r. nie zostały wydane decyzje administracyjne Wójta Gminy Warnice o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie, nie wydano decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Powyższa działka nie jest położona w obszarze rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Cena lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem Warnice 38/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 1988/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2 wynosi
206 000,00 zł.
Lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem Warnice 38/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1988/10000 w nieruchomości gruntowej przeznaczony do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy.
3.
Numer lokalu mieszkalnego:
3.
Położenie/adres lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi:
Warnice 38.
Numer działki ewidencyjnej:
151/2.
Położenie nieruchomości/działki:
Warnice 38.
Jednostka ewidencyjna:
Warnice – Gmina.
Obręb ewidencyjny:
321206_2.0006, Warnice.
Symbol klasoużytku:
B.
Nr KW:
SZ2T/00004478/9.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:
64,97 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych:
65,08 m2.
Udział w nieruchomości gruntowej:
2372/10000.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej, zabudowanej:
0,2533 ha.
Lokal mieszkalny został wydzielony na I piętrze. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia piwniczne, garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Z korytarza następuje rozprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń lokalu. W pomieszczeniach lokalu ściany otynkowane, malowane farbami emulsyjnymi. W kuchni nad trzonem kuchennym ściany wyłożone glazurą. W łazience ściany wykończone glazurą. W pokojach podłogi wykończone panelami podłogowymi. W kuchni i łazience z wc podłogi wykończone terakotą. Stolarka okienna typowa PCV. Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe. Łazienka wyposażona w wannę, miskę ustępową, umywalkę. Stan techniczny lokalu oceniono jako przeciętny. Z lokalem mieszkalnym oprócz pomieszczeń przynależnych związany jest udział 2372/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2, obręb Warnice.
W odniesieniu do działki geodezyjnej nr 151/2 położonej w obrębie geodezyjnym Warnice, gm. Warnice, plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice z 2021 r. działka nr 151/2, obręb Warnice, leży w terenach oznaczonych jako usługi, tereny sportowe, gazociąg średniego ciśnienia – proj., granica strefy ochrony pośredniej „B” ujęcia wody. Na przedmiotową działkę od 2018 r. nie zostały wydane decyzje administracyjne Wójta Gminy Warnice o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie, nie wydano decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Powyższa działka nie jest położona w obszarze rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Cena lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem Warnice 38/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 2372/10000 w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 151/2 wynosi
225 000,00 zł.
Lokal mieszkalny znajdujący się pod adresem Warnice 38/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 2372/10000 w nieruchomości gruntowej przeznaczony do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Warnice, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w prasie w „Kurierze Szczecińskim” od dnia 22 maja 2023 r.

Z up. Wójta
Stanisław Wudarczyk
Zastępca Wójta

Do pobrania: Pełna treść wykazu nieruchomości (plik PDF)