Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

plakat o warsztatach ekologiczno--rękodzielniczych na terenie gminy Warnice

Plakat zawiera tekst:

WARSZTATY
„Warsztaty ekologiczno-rękodzielnicze na terenie gminy Warnice”  

Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Warnice” w partnerstwie z Gminą Warnice w ramach projektu GRANTOWEGO pt. „Warsztaty ekologiczno-rękodzielnicze na terenie gminy Warnice”  będzie organizowało warsztaty dla mieszkańców z Gminy Warnice:

• 12 czerwca 2023 r. – Warsztaty z tworzenia obrazów przestrzennych 3D – mix media, lokalizacja: świetlica w m. Kłęby, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 16:00.
• 14 czerwca 2023 r. – Eko-warsztaty: ozdabianie i odnawianie przedmiotów użytkowych, lokalizacja: świetlica w m. Zaborsko, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 16:00.
• 22 czerwca 2023 r. – Warsztaty rękodzielnicze: tworzenie dużego lampionu Eko – recykling, lokalizacja: świetlica w m. Warnice, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 16:00.
• 26 czerwca 2023 r. – Warsztaty rękodzielnicze ozdabianie drewnianej szkatułki, lokalizacja: świetlica w m. Kłęby, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 16:00.
• 27 czerwca 2023 r. – Warsztaty rękodzielnicze: tworzenie zestawu świeczek ozdobnych, lokalizacja: świetlica w m. Zaborsko, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 16:00.

Zapisy na poszczególne warsztaty prowadzi:
Pani Emilia Werstak – tel. kontaktowy  91 561 28 90 wew. 15       
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób na każde z warsztatów) decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych tj.  do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, a w drugiej kolejności osoby według zgłoszeń. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 7 czerwca 2023 r.