Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

26 czerwca 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Dębicy odbyło się spotkanie będące zakończeniem realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doposażeniem świetlicy w miejscowości Dębica, gmina Warnice"

Wójt Grzegorz Nizio oraz sołtys Iwona Pakuła na otwarcie przecięli wstęgę.

Operacja pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doposażeniem świetlicy w miejscowości Dębica, gmina Warnice.” mająca na celu : Poprawa funkcjonalności świetlicy w m. Dębica, gm. Warnice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i doposażenie świetlicy, co wpłynie na wzrost integracji i aktywności społecznej. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.