Dzisiaj jest Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. Imieniny: Olimpii i Łazarza
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - DZIERŻAWA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
01 marzec 2018 r., 14:39

Warnice, dnia 28.02.2018 r.

GN.6845.2.2018.KŚ

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

Działając na podstawie art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na pisemny wniosek.

Lp.

Nr
 działki

Obręb

Powierzchnia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokości opłat
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 2A

Warnice

0,0525 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

13,81 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

2

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 3

Warnice

0,06 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

15,78 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

3

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 6

Warnice

0,082 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,57 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

4

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 8

Warnice

0,082 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,57 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

5

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 10

Warnice

0,082 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,57 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

6

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 16

Warnice

0,0816 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,46 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

7

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 19

Warnice

0,0815 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,43 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

8

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 20,21

Warnice

0,163 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

163 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

9

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 22

Warnice

0,0815 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,43 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

10

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 23

Warnice

0,0647 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

17,02 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

11

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 24

Warnice

0,0557 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

14,65 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

12

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 25A

Warnice

0,048 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

12,62 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

13

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 26,27

Warnice

0,1555 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

40,90 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

14

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 29

Warnice

0,083 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,83 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

15

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 30

Warnice

0,083 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,83 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

16

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 32

Warnice

0,083 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

21,83 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

17

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 33 i 34

Warnice

0,162 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

42,61 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

18

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 35 i 36

Warnice

0,158 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

41,55 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

19

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 37

Warnice

0,079 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,78 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

20

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 44

Warnice

0,0786 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,67 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

21

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 49

Warnice

0,0785 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

78,50 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

22

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 51

Warnice

0,0784 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

3 lata

20,62 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

23

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 52

Warnice

0,0784 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,62 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

24

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 53

Warnice

0,0783 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

78,30 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

25

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 54

Warnice

0,0783 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

78,30 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

26

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 55

Warnice

0,0783 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,60 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

27

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 56

Warnice

0,0782 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,56 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

28

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 57

Warnice

0,0782 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,56 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

29

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 58

Warnice

0,0782 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

20,56 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

30

cz. dz. 191/1

o numerze porządkowym 59

Warnice

0,0782 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

78,20zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

31

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 61 oraz 62

Warnice

0,1769 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

4 lata i 11 miesięcy

176,90

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

32

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 63

Warnice

0,087 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

 3 lata

87 zł

rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

33

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 64

Warnice

0,0885 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

23,28 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

34

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 66

Warnice

0,0916 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

24,09 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

35

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 67

Warnice

0,0931 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

4 lata i 11 miesięcy

24,49 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

36

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 68

Warnice

0,0946 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

94,60 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

37

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 69

Warnice

0,0961 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele ogrodowe

3 lata

25,27 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

38

cz. dz. 190/1

o numerze porządkowym 70, 71, 72, 73

Warnice

0,3991 ha

SZ2T/00005444/9

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

3 lata

399,10 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

39

36/2

Warnice

0,54 ha

24005

Grunty orne

Nieruchomość wydzierżawiona
z przeznaczeniem na cele rolne

rok

540 zł rocznie

Do 30 kwietnia każdego roku

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach oraz na stronie internetowej www.bip.warnice.pl. Powyższy wykaz również umieszczony zostanie na stronie internetowej Dwutygodnika Puls Powiatu.
Wszelkie informacje będące przedmiotem dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 91 561-28-90 w. 22.

Wójt

/ - / Anna Hackiewicz-Gębska

Wykaz nieruchomości do pobrania (plik PDF)BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4594318

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia