Dzisiaj jest Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. Imieniny: Olimpii i Łazarza
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
08 marzec 2018 r., 14:49

Warnice, 08 marzec  2018 r.

GN.6840.1.2018

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości

WYKAZ NR  3/18 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Warnice

Obryta

Nr działki

36/2

251/4

Powierzchnia

0,54

0,2668

Nr księgi wieczystej

SZ2T/00024005/9

SZ2T/00024002/8

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana lokali- zowana  na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej nieutwardzonej. Działka posiada regularny prostokątny kształt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona
w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty rolne i leśne. Odległość od zabudowy mieszka- niowej wsi wynosi około 150 metrów.

Nieruchomość niezabudowana lokali- zowana  na skraju wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej nieutwardzonej. Działka posiada regularny kształt – foremny wielokąt. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość nie wyposażona
w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Odległość od zabudowy mieszkaniowej wsi wynosi około 150 metrów.

Obciążenia i ograniczenia nieruchomości

umowa dzierżawy do 31 grudnia 2018 roku

umowa dzierżawy do 31 grudnia 2025 roku

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie nieru- chomości jako uprawy polowe.

Użytek gruntowy określony w ewidencji gruntów jako RIIIa.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie nieru -chomości jako grunty orne.

Użytek gruntowy określony w ewidencji gruntów jako RII.

Termin zagospodarowania

nie dotyczy

Cena

33 000

 30 000

UWAGA! 
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wójt

/ - / Anna Hackiewicz-GębskaBIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4594264

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia