Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

Dnia 15.02.2020 r. o godz. 15.00 w Sołectwie Obryta przed strażnicą jednostki OSP odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO FL614. Przedmiotowe auto nieodpłatnie przekazane zostało z Gminy Lipiany na rzecz Gminy Warnice. Samochód użytkowany będzie przez jednostkę OSP Obryta.

            Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pyrzycach dh Januszowi Świercz przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warnicach dh Grzegorza Nizio. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów uczestniczących w uroczystości Naczelnik jednostki OSP Obryta przywitał przybyłych gości. Oficjalnego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego ww. samochodu na ręce Prezesa jednostki OSP Obryta dokonali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski wraz z reprezentantem jednostki OSP Lipiany dh Markiem Pietraszkiewiczem. Po przeprowadzeniu przez kierowcę próby technicznej pojazdu polegającej na uruchomieniu silnika, świateł alarmowych i sygnałów dźwiękowych głos zabrała Pani Wójt Gminy Warnice oraz zaproszeni goście.

            Uwieńczeniem całej uroczystości było wręczenie przez Panią Wójt Gminy Warnice Alinę Werstak oraz Prezesa OSP Obryta dh Mieczysława Hackiewicz Burmistrzowi Lipian Bartłomiejowi Królikowskiemu, przedstawicielom jednostki OSP Lipiany oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Pyrzycach st. bryg. mgr inż. Jackowi Marchlewiczowi podziękowań za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrycie.