Dziś jest środa 19 stycznia 2022, imieniny: Henryka i Mariusza

20.02.2020 r. w Domu Strażaka w Warnicach odbyło się informująco-szkoleniowe spotkanie z rolnikami Gminy Warnice, zorganizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Oddział w Pyrzycach. Tematem spotkania było wdrażanie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i promowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej.
Na spotkaniu poruszono również temat unijnego programu PROW 2007 – 2013.  Program ten oferuje wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu.