Dzisiaj jest Poniedziałek, 18 marca 2019 r. Imieniny: Cyryla i Edwarda
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

KONKURS - PIĘKNA ZACHODNIOPOMORSKA WIEŚ
07 marzec 2019 r., 9:41

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza II edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu może być zgłoszone jedno sołectwo w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian lokalnych zachodzących na jego terenie, poprzez przedstawienie:
• inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności;
• ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
• wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego,
• inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
• inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych,
• inicjatyw związanych z ładem przestrzennym na terenach prywatnych,
• zaangażowanie społeczności w funkcjonowanie lokalnych inicjatyw i form aktywizacji mieszkańców. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz  wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
- I miejsca  - 40 000 zł
- II miejsca  - 30 000 zł
- III miejsca  - 20 000 zł
- Wyróżnienia  - 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2019

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl  oraz www.wrir.wzp.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl

Dokumenty do pobrania: Uchwała Zarządu Województwa, Regulamin konkursu, Zgłoszenia i oświadczenia - na stronie http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies/do-pobrania-0BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4822413

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia