Dziś jest czwartek 01 października 2020, imieniny: Danuty i Remigiusza

KOMUNIKAT

z dnia 27 marca 2020r.r.

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Warnice

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 14 z dnia 27 marca 2020r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Warnice .

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Warnice w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

1)    Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

a)    dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł netto;

b)    dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.

2)    Pomoc niepieniężną:

a)    zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych;

b)    zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;

c)    udzielenie schronienia;

d)    pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego;

e)    interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

f)     kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;

g)    indentyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.

3)     Zakup posiłków z programu „Posiłek”:

a)    dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 1051,50 zł netto;

b)    dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 792 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( dz. U. z 2019r. poz. 1507)

 

Wójt GminyWarnice informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Warnice następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach w formie:

-      elektonicznej na adres: ops@warnice.pl

-      telefonicznie: 091 578 32 84 w. 18

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Do pobrania: Wniosek o pomoc (plik RTF) lub Wniosek o pomoc (plik PDF)

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5776716 osób