Dziś jest środa 21 października 2020, imieniny: Urszuli i Hilarego

W dniu 13.10.2020 r. w miejscowości Obryta, odłowiono ptaka z gatunku pustułka zwyczajna. Jest to gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Znaleziony osobnik to samica tego gatunku. W momencie odłowienia samica pustułki była skrajnie niedożywiona i odwodniona, co uniemożliwiało jej latanie i narażało na atak przez inne zwierzęta. W godzinach wieczornych została zawieziona przez pracowników Urzędu Gminy do Fundacji Dzikich Zwierząt prowadzonej przez Panią Marzenę Białowolską w okolicy Szczecina, która natychmiast podjęła czynności ratujące jej życie.

"FUNDACJA DZIKICH ZWIERZĄT MARZENA BIAŁOWOLSKA" ma na celu: ratowanie zwierząt znajdujących się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, zapewnienie stałej opieki nad zwierzętami, które utraciły szansę na życie w ich naturalnym środowisku, przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt, współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w celu szerzenia wiedzy o ochronie przyrody, propagowanie idei wolontariatu w celu pomocy zwierzętom oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na zasoby oraz stan zwierząt i roślin w myśl ustawy - prawo ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Więcej informacji o działalności Fundacji znajduje się na oficjalnym profilu Facebook w linku poniżej. Tam też można znaleźć nr konta gdzie można wspomóc działalność Fundacji.

https://www.facebook.com/fundacjadzikichzwierzatmarzenabialowolska/

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5821462 osób