Dziś jest środa 21 października 2020, imieniny: Urszuli i Hilarego

GN.6845.24.2020.MS                                                                                                                                                                  

Warnice, dnia 16 października 2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemny wniosek (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 6, 7 i 12 ww. ustawy).

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Termin zagospodarowania nieruchomości.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

Terminy wnoszenia opłat.

Zasady aktualizacji opłat.

1.

Numer działki ewidencyjnej: 191/1.

Numer porządkowy: 3.

Jednostka ewidencyjna: WarniceGmina.

Obręb ewidencyjny:

321206_2.0006, Warnice.

Symbol klasoużytku: RII.

Nr KW: SZ2T/00005444/9.

4,85 ha.

Do dzierżawy: 0,06 ha.

Grunty orne.

 

Nieruchomość przeznaczona do  dzierżawy na cele ogrodowe.

Dzierżawa na czas oznaczony.

Dzierżawa do dnia 31 sierpnia 2023 r.

15,78 zł rocznie.

Płatność za dzierżawę do 31 marca każdego roku.

2.

Numer działki ewidencyjnej: 191/1.

Numer porządkowy:
26, 27, 35 36.

Jednostka ewidencyjna: WarniceGmina.

Obręb ewidencyjny:

321206_2.0006, Warnice.

Symbol klasoużytku: RII.

Nr KW: SZ2T/00005444/9.

4,85 ha.

Do dzierżawy: 0,3135 ha.

Grunty orne.

 

Nieruchomość przeznaczona do  dzierżawy na cele rolne.

Dzierżawa na czas oznaczony.

Dzierżawa do dnia 31 sierpnia 2023 r.

313,50 zł rocznie.

Płatność za dzierżawę do 31 marca każdego roku.

3.

Numer działki ewidencyjnej: 472/6.

Jednostka ewidencyjna: WarniceGmina.

Obręb ewidencyjny:

321206_2.0006, Warnice.

Symbol klasoużytku: RIIIa.

Nr KW: SZ2T/00022082/8.

1,16 ha.

Do dzierżawy: 0,40 ha.

Grunty orne.

 

Nieruchomość przeznaczona do  dzierżawy na cele rolne.

Dzierżawa na czas oznaczony.

Dzierżawa do dnia 31 sierpnia 2023 r.

400 zł rocznie.

Płatność za dzierżawę do 31 marca każdego roku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w Głosie Stargardzkim.

Wójt

/ - / Alina Werstak

Wykaz do pobrania: http://bip.warnice.pl/unzip/6364.dhtml (plik PDF)

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5821477 osób