Dziś jest poniedzialek 10 maja 2021, imieniny: Izydora i Antoniny

Komunikat Wójta Gminy Warnice z dnia 26 października 2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,

w związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników Urzędu Gminy Warnice, potwierdzeniem kolejnych dwóch przypadków zakażenia na terenie Gminy oraz wzrastającą ilością zakażeń w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, od 26 października br. (poniedziałek) do odwołania, klienci Urzędu Gminy będą przyjmowani jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Interesanci, którzy chcą skorzystać osobiście z wizyty w Urzędzie Gminy, proszeni są o zasłonięcie ust i nosa (np. poprzez maseczkę ochronną, chustę, szal, itp.). Osoby mające trudności w oddychaniu proszone są o zakładanie przyłbic ochronnych.

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników, bezpośrednio po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce.

Interesanci do Urzędu wpuszczani są pojedynczo. Przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko i wyłącznie 1 osoba dorosła. Ograniczenie nie dotyczy opiekuna/kuratora osoby niepełnosprawnej oraz osób spokrewnionych, zamieszkujących razem, a także pracowników Urzędu.

Osoby oczekujące na wejście do Urzędu proszone są o zachowanie odpowiednich, bezpiecznych odległości pomiędzy sobą (zalecana odległość przez GIS - minimum 2m).

Przy wejściu głównym do Urzędu zostanie zainstalowany domofon za pomocą, którego będzie można się połączyć z Sekretariatem.

Jednocześnie przypominam, że nadal istnieje możliwość załatwienia spraw drogą: pocztową, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, do czego nadal gorąco zachęcam.

Potraktujmy bardzo poważnie zaistniałą sytuację, nie bagatelizujmy wszystkich zaleceń władz i służb sanitarnych, ograniczmy kontakty, zakrywajmy usta i nos, dezynfekujmy ręce, zachowujmy odpowiednią odległość.

                                                                                              Wójt Gminy Warnice

                                                                                                 (-) Alina Werstak

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że w trosce o ochronę mieszkańców związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, przed głównym wejściem do Urzędu Gminy zamieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie sprawy urzędowe.

Dokumenty należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, najlepiej dopisać również numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, dla szybkiej i sprawnej komunikacji. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby dokumenty w skrzynce pozostawiać w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje oraz pomoc w uzupełnieniu dokumentów udzielane będą przez urzędników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej: bip.warnice.pl. Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

UWAGA! Taka forma składania dokumentów NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji, NIE JEST przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów (m.in. sprawy związane z Ewidencją Ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, itp)

Jednocześnie przypominamy, że nadal istnieje możliwość załatwienia spraw drogą: pocztową, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, do czego nadal gorąco zachęcamy.

Załącznik: spis telefonów oraz adresów e-mail (plik PDF)