Dziś jest wtorek 19 stycznia 2021, imieniny: Henryka i Mariusza

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzór oraz instrukcję do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy wypełnić i dostarczyć do Związku Gmin Dolnej Odry lub Urzędu Gminy w Warnicach do 10 lutego bieżącego roku. O konieczności złożenia deklaracji i nowych stawkach pisaliśmy TUTAJ

Gdy nieruchomość: nie jest wyposażona w wodomierz główny; nabyłeś nieruchomość lub prawo do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa); nieruchomość podłączona została do sieci wodociągowej; nie przebywałeś na nieruchomości ponad 6 miesięcy następujących po sobie; na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec – do deklaracji masz obowiązek dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji).
UWAGA! W takich przypadkach do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o liczbie osób.

Gdy na nieruchomości prowadzone jest gospodarstwo rolne i woda zużywana była również dla celów prowadzenia tego gospodarstwa rolnego (np. do oprysków, pojenia zwierząt) i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) dla opomiarowania tej wody – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą.
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),
3) oświadczenie, że woda była zużywana również na cele gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2 do deklaracji).

Gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza, a woda zużywana była na cele prowadzonej działalności – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę.
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),
3) oświadczenie, że woda była zużywana również na cele prowadzonej działalności (załącznik nr 3 do deklaracji).

Gdy jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej z przynależnym ogrodem, terenem uprawy i średniomiesięczne zużycie wody przekracza 14 m3, a nie masz możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) – ilość zużytej wody określa się jako 14 m3 na miesiąc na nieruchomość (gospodarstwo domowe).
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie, że woda zużywana była również na podlewanie ogrodu, terenu uprawy przynależnego do nieruchomości (załącznik nr 4 do deklaracji).

OSOBY UPRAWNIONE składające deklaracje za nieruchomości wielorodzinne (wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe) – do deklaracji są obowiązane załączyć:
1) uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do składania w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) oświadczenie (załącznik nr 5 do deklaracji).

 

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 6004024 osób