Dziś jest poniedzialek 21 czerwca 2021, imieniny: Alicji i Alojzego

na zdjęciu reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego i OSP podpisują umowęW dniu 7 czerwca 2021 r. została podpisana umowa o udzielenie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 na zadanie "Zielona Strefa Integracji". Realizatorem projektu jest OSP w Warnicach, która we współpracy z Wójtem Gminy Warnice, Sołtysem Warnic oraz mieszkańcami sołectwa utworzy zielone miejsce integracji i spotkań dla mieszkańców sołectwa.

Dzięki uzyskanej dotacji oraz pracom społecznym na terenie przyległym do siłowni w m. Warnice zostanie przygotowane miejsce na ognisko oraz zostaną wykonane nasadzenia na terenie m. Warnice. Na zakończenie prac zostanie zorganizowana impreza integracyjna.

Dziękujemy Pani Sołtys Teresie Suliga za pomysł na realizację tego przedsięwzięcia.

na zdjęciu reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego i OSP Warnice