Dziś jest czwartek 11 sierpnia 2022, imieniny: Zuzanny i Filomeny

Logo Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021

Warnice, 29 września 2021 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Warnice
Zostało niewiele czasu na dokonanie spisu!

dniem 30 września 2021 r. kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Spis jest obowiązkiem każdego mieszkańca.
Jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze spisu, informuję, że dnia 30 września 2021 r. istnieje możliwość spisania się w Urzędzie Gminy Warnice w godzinach 7:00 – 22:00.
Przypominam, że spisać się można metodą samospisu internetowego za pomocą strony www.spis.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.
Spisać się można również za pomocą infolinii 22 279 99 99

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym pod numerem 91 561 28 90 w. 22 lub w. 26 oraz 513 053 885.

Koordynator Gminnego
Biura Spisowego w Warnicach
(-) Monika Ostrowska


16.06.2021 r.

SpisoBus w Gminie Warnice

Gminne Biuro Spisowe w Warnicach informuje, iż w ramach trwającego aktualnie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zorganizowane zostanie w naszej gminie Mobilne Miejsce Spisowe w postaci SPISOBUSA.

30 czerwca 2021 r. (środa) SPISOBUS  zlokalizowany będzie w miejscowościach:
• BARNIM – świetlica wiejska w godz. od 8:00 do 11:00
• WIERZBNO – świetlica przy plaży w godz. od 11:30 do 14:30

Dla każdej osoby, która spisze się w SPISOBUSIE przewidziany jest upominek.

Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Warnicach pod numerem telefonu 91 561-28-90 wew. 26 lub 22 celem ustalenia godziny spisu.

Aby dokonać spisu należy mieć ze sobą  nr pesel.

 Podczas spisu zachowane będą zasady reżimu sanitarnego.

Koordynator Gminnego
Biura Spisowego w Warnicach
(-) Monika Ostrowska


10.06.2021 r.

Gminne Biuro Spisowe w Warnicach informuje, że Urząd Statystyczny w Szczecinie planuje zorganizować w naszej gminie Mobilne Miejsca Spisowe oraz przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ŻADEN RESPONDENT SPISANY podczas tej akcji, NIE WYJDZIE Z PUSTYMI RĘKAMI!

Wśród prezentów znajdą się np.: parasole, notesy, czapeczki z daszkiem, kominy na szyję, płócienne torby, itp. Najlepsze prezenty dla respondentów, którzy przyjdą się spisać pierwsi.

Chętnych do wzięcia udziału w spisie za pośrednictwem Spisobusa, prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Warnicach tel. 91 5612890 wew. 22.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2021 r.

 


08.04.2021 r.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Do pobrania:

1. Ulotka informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 DL bez spadu (PDF)

2. Ulotka informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 przygotowana przy pomocy programu ABBY Fine Reader dla osób niedowidzących i dla niewidomych (DOC)

Plakat o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, że spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.


„Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.)”


09.02.2021 r.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

dotyczący przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

                                                                                                                    /-/ Janusz Dygaszewicz


01.02.2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pani Alina Werstak – Gminny Komisarz Spisowy w Warnicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Warnicach. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:
 a. imię (imiona) i nazwisko,
 b. datę urodzenia,
 c. adres zamieszkania,
 d. numer telefonu,
 e. adres e-mail,

2. oświadczenie o:
 a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@warnice.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warnicach – nr tel. 91 561 28 90 e-mail: sekretariat@warnice.pl

Gminny Komisarz Spisowy

/ - / Alina Werstak

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy - plik Word lub pilk PDF
2. Treść ogłoszenia - plik PDF
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - plik PDF