Dziś jest czwartek 19 września 2019, imieniny: Januarego i Konstancji

Wszystkie dokumenty związane z konsultacjami "Programu Współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" dostępne są na stronie: http://bip.warnice.pl/strony/menu/45.dhtml (na stronie umieszczone są również sprawozdania z realizacji "Programu ...")


Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie przyjęcia " Programu Współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"  - kliknij w link


Warnice, 14.11.2018 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Programu współpracy (...) - do pobrania plik PDF

Warnice, 25.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


• Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projektPROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK.
• Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).
• Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 25 października 2018 r., a zakończenie w dniu 07 listopada 2018 r.
• Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
• Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
• Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
• Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest inspektor ds. Promocji Gminy, Sportu, Administratora Systemu Teleinformatycznego, Pomocy Materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019 ROK
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)
ZARZĄDZENIE NR 84/2018

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 4020355 osób