Dziś jest czwartek 22 sierpnia 2019, imieniny: Cezarego i Tymoteusza

WaterProtect –  naukowcy w walce z zanieczyszczeniem azotanowym wód

Zagrożenie dla ujęć wody pitnej, a tym samym dla zdrowia ludzi, degradacja biologiczna jezior i rzek – to najbardziej niebezpieczne efekty zanieczyszczenia związkami azotu na terenach rolniczych. Hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wraz z partnerami z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zajmują się ochroną zasobów wody na takich obszarach. Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych (WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) to projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego uczestnicy mają wypracować najlepsze sposoby ochrony i gospodarowania zasobami wody na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, na których stwierdzono zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu lub pestycydami.

Celem projektu jest opracowanie programu działań, które przyniosą poprawę jakości wody, uwzględniającego potrzeby jej wszystkich użytkowników (rolników, producentów żywności, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych) oraz instytucji zewnętrznych (inspekcji ochrony środowiska, zarządców wód, administracji samorządowej). Dlatego podstawowym założeniem modelu zarządzania, nad którym pracują naukowcy jest współpraca między różnymi użytkownikami (tzw. zasada Multi Actor Approach). W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych jest 28 instytucji naukowych z 7 krajów Unii Europejskiej – Danii, Irlandii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Belgii
i Polski. W każdym kraju wytypowano po jednej zlewni pilotażowej, na której projekt jest realizowany. W Polsce do badań wybrano zlewnię rzeki Gowienicy Miedwiańskiej, położoną na południe od Szczecina. Realizacja projektu przypada na lata 2017-2020. Wsparcia projektowi udzieliły następujące instytucje:
o Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
o Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie;
o Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;
o Gmina Warnice;
o Gmina Stargard;
o Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie;
o Wodociągi Zachodniopomorskie.
 

Więcej informacji:
www.water-protect.eu
http://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10175-pierwsze-warsztaty-projektu-waterprotect.html
http://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10098-waterprotect-pig-pib-walczy-z-zanieczyszczeniem-azotanowym.html
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10548-kolejne-spotkania-w-ramach-projektu-waterprotect.html
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10572-spotkanie-waterprotect-w-szczecinie.html
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10748-spotkanie-w-ramach-projektu-waterprotect-w-aalborg.html
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10922-kolejny-krok-milowy-w-projekcie-waterprotect.html
Relacja TVP1 z Agro Pomerania 2018 - wywiad z dr Anną Kuczyńską z PIG-PIB
Ludzie zaskoczeni tym, co mają w studni. Problem z wodą do picia

Tekst: A. Rudnicki, M. Woźnicka, A. Kuczyńska,
M. Nowakowska, Urszula Czarniecka-Januszczyk

Broszury do pobrania:
Ulotka 1_PL (plik PDF)
Ulotka 2_PL (plik PDF)
Ulotka 3_EN (plik PDF)

W galerii zdjęcia Gowienicy

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 3983327 osób