Dzisiaj jest Piątek, 22 lutego 2019 r. Imieniny: Marty i Małgorzaty
 

kliknij aby powiekszyc


Konsultacje społeczne

Warnice, 14.11.2018 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Programu współpracy (...) - do pobrania plik PDF

Warnice, 25.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


•    Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projektPROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK.
•    Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).
•    Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 25 października 2018 r., a zakończenie w dniu 07 listopada 2018 r.
•    Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
•    Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
•    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
•    Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest inspektor ds. Promocji Gminy, Sportu, Administratora Systemu Teleinformatycznego, Pomocy Materialnej, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
FORMULARZ UWAG (plik PDF) lub (plik MS Word)
ZARZĄDZENIE NR 84/2018

 


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


•    Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK.
•    Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).
•    Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 17 października 2017 r., a zakończenie w dniu 02 listopada 2017 r.
•    Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
•    Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
•    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
•    Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Olga Silska-Gajb, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
FORMULARZ UWAG
ZARZĄDZENIE NR 66/2017

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


Warnice, 04.11.2016 r.


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

•    Urząd Gminy Warnice przygotował i przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

•    Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 20 października 2016 r. Zarządzeniem nr 76/2016 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

•    Termin trwania konsultacji wyznaczono na 14 dni kalendarzowych, tj. od 20 października 2016 r. do 03 listopada 2016 roku (czas trwania - 14 dni, termin ogłoszenia - 36 dni przed datą przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały przyjęcia Programu (...).

•    Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl w miejscach wskazanych zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

•    Projekt Programu współpracy wraz z formularzem uwag rozesłano do wszystkich przedstawicieli III sektora z terenu Gminy Warnice; można było go pobrać ze strony www.warnice.pl oraz ze strony www.bip.warnice.pl.

•    Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

•    Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

•    W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

•    Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Warnice pod głosowanie 25 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Warnice

/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

----------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 76
Wójta Gminy Warnice
z dnia 20.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK.
 • Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy.
 • Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 20 października 2016 r., a zakończenie w dniu 03 listopada 2016 r.
 • Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice oraz rozesłany do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Warnice.
 • Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
 • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Olga Silska-Gajb, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew. 31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

Wójt Gminy Warnice

/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Załącznik nr 1 - projekt Programu współpracy (...)

Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o konsultacjach

Załącznik nr 3 - Formularz uwag

Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Warnice

-----------------------------------------------------------------------------------

Warnice, 29.09.2016 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotycząca projektu  „Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 – 2025”

Urząd Gminy Warnice przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych dokument - projekt „Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 – 2025” .

• Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w dniu 13 września 2016 r. Zarządzeniem  nr  65/2016  Wójta  Gminy  Warnice,  zgodnie  z  Uchwałą nr XXV/164/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
• Termin trwania konsultacji społecznych wyznaczono na 14 dni kalendarzowych, tj. od 13 września 2016 r. do 26 września 2016 roku

• Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl.

• Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

• Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

• W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. dokumentu - projektu  „Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 – 2025”  

• Dokument - projekt  „Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 – 2025” w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy pod głosowanie 30 września  2016 r.

Do pobrania:
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dla projetu "Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016-2025" (plik PDF)

 


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65/2016
Wójta Gminy Warnice
z dnia 12.09.2016

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI GMINY WARNICE

1. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 143, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6. 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warnice, w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 - 2025
2. Zapraszamy do konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 -2025".
3. Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 13 września 2016 r., a zakończenie w dniu 26 września 2016 r.
4. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016 -2025 można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne" oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi". Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.
5. Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wojt@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
6. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji: Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej swój udział w konsultacjach.
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Lidia Cielecka - podinspektor w Urzędzie Gminy Warnice.

Z up. Wójta

/ - / Waldemar Lubiński

Do pobrania:
Strategia Rozwoju Gminy Warnice na lata 2016-2025 (plik PDF)
Wytyczne i wzór druku do zgłaszania uwag do projektu dokumentu (plik PDF)
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Warnice (plik PDF)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Warnice (plik PDF)

 

 


Warnice, 12.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały "w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warnice".

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 12 listopada 2015 r., a zakończenie w dniu 26 listopada 2015 r. Projekt uchwały można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy Warnice 2015 rok”. Projekt został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rgminy@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referent ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.15

Zastępca Wójta Gminy Warnice
/-/ Waldemar Lubiński

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 93/2015 Wójta Gminy Warnice (plik PDF)
2. Projekt uchwały Rady Gminy Warnice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Warnice (plik PDF)
3. Projekt Statutu Gminy Warnice (plik PDF)
4. Formularz uwag (plik RTF)


OFERTA ZŁOŻONA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU /ZAPASY/ W GMINIE WARNICE

   Informujemy, że 28 października wpłynęła do Urzędu Gminy oferta Stowarzyszenia Husaria Fight Academy na realizację zadania własnego Gminy z zakresu rozwoju sportu wśród mieszkańców Gminy Warnice, do realizacji jeszcze w tym roku. Oferta publikowana jest na okres 7 dni na www.warnice.pl, www.bip.warnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W tym czasie można składac uwagi i opinie do Urzędu - mailowo, pocztą tradycyjną lub osobiście. Uwagi przesyłać można na adres: sekretariat@warnice.pl, Urząd Gminy Warnice, Warnice 66,74-201 Warnice, do dnia 04.11.2015 r.

OFERTA - plik w formacie PDF

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK.

 • Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy (...).

 • Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 22 października 2015 r., a zakończenie w dniu 06 listopada 2015 r.

 • Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

 • Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

 • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Olga Silska-Gajb, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.31, adres e-mail: promocja@warnice.pl

Wójt Gminy Warnice

/-/  Anna Hackiewicz-Gębska

Zarządzenie nr 90 Wójta Gminy Warnice

Załącznik nr 1 - projekt Programu współpracy

Załącznik nr 2 - ogłoszenie o konsultacjach

Załącznik nr 3 - formularz uwag

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


 

Warnice, 31.08.2015 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOT. PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTWA WARNICE
I UTWORZENIA SOŁECTWA WARNICE PRZYSIÓŁEK
ORAZ NADANIA STATUTU SOŁECTWU WARNICE PRZYSIÓŁEK
ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WARNICE POŁOŻONEGO
 W GMINIE WARNICE

• Urząd Gminy Warnice przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekty następujących uchwał:
1) w sprawie podziału Sołectwa Warnice i utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek oraz nadania statutu Sołectwu Warnice Przysiółek,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice.
• Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w dniu 04 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem nr 66/2015 i 67/2015 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z uchwałą Nr XXV/164/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
• Termin konsultacji społecznych wyznaczono na 21 dni od 04 sierpnia 2015 r. do 25 sierpnia 2015 roku.
• Informacja o konsultacjach społecznych została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl.
• Projekty uchwał można było pobrać ze strony www.warnice.pl oraz ze strony www.bip.warnice.pl.
• Projekty uchwał zostały także opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.
• Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rgminy@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
• W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektów uchwał:
1) w sprawie podziału Sołectwa Warnice i utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek oraz nadania statutu Sołectwu Warnice Przysiółek,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice.
• Projekty te zostaną przedstawione Radzie Gminy pod głosowanie dnia 30 września 2015 r.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Warnice, 04.08.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

     Zapraszamy do konsultacji projektów następujących uchwał:
1) w sprawie podziału Sołectwa Warnice i utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek oraz nadania statutu Sołectwu Warnice Przysiółek,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice.
     Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 04 sierpnia 2015 r., a zakończenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
     Projekty uchwał można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy Warnice 2015 rok”.
     Projekty zostały także opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.
     Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rgminy@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu, pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
     Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
     Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referent ds. obsługi Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.15

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 66

Zarzadzenie nr 67

Projekt uchwały dot. zmiany statutu

Załącznik nr 1 do proj. uchwały

Załącznik nr 2 do proj. uchwały

Projekt uchwały dot. utworzenia nowego sołectwa

Załącznik do proj. uchwały

Formularz uwag 1

Formularz uwag 2

 


Warnice, 30.10.2014

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 30 października 2014 r., a zakończenie w dniu 13 listopada 2014 r.
Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.31

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

ZARZĄDZENIE NR 64/2014 WÓJTA GMINY WARNICE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 


Warnice, 14.11.2013 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

• Urząd Gminy Warnice przygotował i przedstawił do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

• Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 30 października 2013 r. Zarządzeniem nr 80/2013 Wójta Gminy Warnice, zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

• Termin konsultacji wyznaczono na 14 dni od 30 października 2013 r. do 13 listopada 2013 roku (czas trwania - 14 dni, termin ogłoszenia - 31 dni przed datą przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały przyjęcia Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok).

• Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl.

• Projekt Programu współpracy można było pobrać ze strony www.warnice.pl oraz ze strony www.bip.warnice.pl.

• Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

• Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

• W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

• Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy pod głosowanie 29 listopada 2013 r.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

 


Warnice, 30.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 30 października 2013 r., a zakończenie w dniu 13 listopada 2013 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

Program został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Olga Silska-Gajb, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.31

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

ZARZĄDZENIE NR 80 WÓJTA GMINY WARNICE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRTOJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 


INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WARNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

• Urząd Gminy Warnice przygotował i przedstawił do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

• Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 17 października 2012 r. Zarządzeniem nr 76/2012 Wójta Gminy Warnice oraz zgodnie z Uchwałą nr XLI/237/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 roku.

• Termin konsultacji wyznaczono na dni od 17 do 31 października 2012 roku (czas trwania - 14 dni, termin ogłoszenia - 37 dni przed datą przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały przyjęcia Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok).

• Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie www.warnice.pl oraz na www.bip.warnice.pl.

• Projekt Programu współpracy można było pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

• Projekt Programu współpracy został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

• Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

• W w/w okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

• Projekt Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy pod głosowanie 23 listopada 2012 r.

       z up. Wójta
/-/Waldemar Lubiński
     Zastępca Wójta


Warnice, 02.11.2012 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przygotowany Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 17 października 2012 r., a zakończenie w dniu 31 października 2012 r.

Projekt Programu współpracy można pobrać ze strony www.warnice.pl w zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego” oraz ze strony www.bip.warnice.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
Projekt Programu został także opublikowany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@warnice.pl lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu pobranym ze strony www urzędu, na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice lub przynieść osobiście do Sekretariatu Urzędu.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Olga Silska-Gajb, podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Warnice, tel. 91 561 28 90 wew.31

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

------------------------------------------------------

Zarządzenie Wójta

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Formularz zgłaszania uwag

Warnice, 11 października 2012 r.

 

K O N S U L T A C J E

 

Wójt Gminy Warnice serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji będzie uchwalenie nowych Statutów Sołectw Gminy Warnice. Opinie bądź uwagi do obowiązujących Statutów Sołectw prosimy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy w Warnicach bądź na adres mailowy: rgminy@warnice.pl .

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Konsultacje potrwają od 11 października do 25 października 2012 r.

 

W załączeniu obowiązujący Statut jednego z Sołectw Gminy Warnice oraz projekt Statutu:

1. Obowiązujący Statut Sołectwa Barnim

2. Projekt Statutu Sołectwa Barnim

Z up. Wójta

(-) Waldemar Lubiński

Zastępca Wójta


Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku

Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012.

W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Warnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.
Konkurs projektów o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu, dotyczy zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Warnice, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Warnice,
2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Warnice do działalności sportowej,
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia,
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Warnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.
1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012 w ramach niniejszego konkursu projektów przeznacza się kwotę –15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania wyłonionego w konkursie projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem.
3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a beneficjentem.
4. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).
5. Złożenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w projekcie.
 
§ 3. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów.
1. Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Warnice w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania.
1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a klubem sportowym, którego wniosek/projekt  zostanie wybrany.
2. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
3. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Warnice lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Warnice, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
4) zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
6) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej
7) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
8) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
9) kosztów obsługi administracyjnej projektu,
10) organizacji imprez sportowych na terenie GminyWarnice.
4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,
4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,
5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
5. Prawidłowo złożony wniosek/oferta złożona jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519). Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Warnice, pok. 14 lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl .
6. Do wniosku należy załączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
2) Aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).
7. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. do godz. 15.00 kompletnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Warnice w 2012 roku.”
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Warnice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia.
2. Wójt Gminy Warnice zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
a) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
c) łącznych kosztów projektu,
d) kwoty dotacji przyznanej na projekt.
 
4. Do zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

Wójt Gminy Warnice
/-/ Anna Hackiewicz-Gębska

Warnice, 03 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - umowa

Załącznik nr 3 - sprawozdanie

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice

Protokół
KOMISJI KONKURSOWEJ
ds. rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012.


Na podstawie Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Warnice z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2012 – w dniu 16.07.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji
w składzie:
1. Marianna Margiel-Mikołajczak – przewodnicząca komisji,
2. Olga Silska-Gajb – członek komisji,
3. Dariusz Juchniewicz – członek komisji.

1) Komisja stwierdza fakt wpłynięcia na otwarty konkurs jednej oferty: Gminno-Ludowego Klubu Sportowego MECHANIK w Warnicach, który w dniu 12 lipca 2012 roku złożył propozycję realizacji zadania pt. Z PIŁKĄ PO ZDROWIE, realizowanego od lipca do grudnia 2012 r.

2) Przy ocenie oferty komisja wzięła pod uwagę w szczególności:
- znaczenie zadania dla gminy Warnice,
- zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice,
- wysokość środków budżetowych  przeznaczonych na realizację danego zadania,
- wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
- ocenę przedstawionej w ofercie  kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta.

3) Komisja po rozpatrzeniu złożonej oferty proponuje przyjąć do realizacji powyższą ofertę i przyznać dotację w kwocie wnioskowanych 15 000,00 zł na zadanie Z PIŁKĄ PO ZDROWIE. Całkowita wartość projektu wynosi 19 650,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi zatem 76% całości kosztów, co jest zgodne z § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice.

4) Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Wójt w formie zarządzenia.

5) Na tym protokół zakończono.

Za zgodność protokół podpisali:

 

Marianna Margiel-Mikołajczak

Olga Silska-Gajb

Dariusz Juchniewicz

 Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy o wyłonieniu zwycięzcy

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4768169

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia